Dokumen Penghantaran

Dokumen Penghantaran Kenderaan

Kenderaan Milik Individu

 • Salinan depan & belakang: Perakuan pendaftaran kenderaan / Geran kenderaan (pink slip)
 • Salinan depan & belakang: Kad pengenalan pemilik kenderaan
 • Surat kebenaran bank (jika kenderaan masih mempunyai baki pinjaman)

Kenderaan Milik Perniagaan Enterprise (Milikan Tunggal)

 • Salinan depan & belakang: Perakuan Pendaftaran Kenderaan / Geran Kenderaan (pink slip)
 • Salinan depan & belakang: Kad pengenalan pemilik perniagaan
 • Salinan: Pendaftaran perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (borang 9)
 • Surat kebenaran bank (jika kenderaan masih mempunyai baki pinjaman)

Kenderaan Milik Syarikat Sendirian Berhad / Berhad

 • Salinan depan & belakang: Perakuan Pendaftaran Kenderaan / Geran Kenderaan (pink slip)
 • Salinan depan & belakang: Kad pengenalan pengarah-pengarah syarikat
 • Salinan: Pendaftaran perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia (borang 9, borang 24, borang 49)
 • Surat lantikan rasmi mengesahkan Roda Mutlak Resources dilantik sebagai ejen penghantaran kenderaan
 • Surat kebenaran bank (jika kenderaan masih mempunyai baki pinjaman)